Eliberarea cardului profesional pe anul 2016 este condiționată de îndeplinirea tuturor obligațiilor față de CCF