Cotizații fixe și variabile stabilite pentru anul 2018

 

A. Cotizații fixe:

1. Cotizații fixe pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali care sunt înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală:

 

2. Cotizații fixe pentru persoanele fizice și persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2018:

2.1. pentru persoane fizice:

a) consultanți fiscali activi - 1.410 lei;

b) consultanți fiscali inactivi - 1.170 lei;

c) consultanți fiscali asistenți - 750 lei;

2.2. pentru persoane juridice: - 2.350 lei.

 

B. Cotizații variabile

Cotizațiile variabile datorate în anul 2018, aferente veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2017, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2017, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice:

2. pentru persoane juridice:

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 12/2017 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2018, sumele rezultate se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracțiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracțiunile mai mici de 50 de bani.

Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2.